Cover image for ทางสายกลาง หรือ ทางสายฉัน

ทางสายกลาง หรือ ทางสายฉัน

Ajahn Amaro (2022)

เมื่อเราสามารถหาทางสายกลางพบ จะไม่เพียงแค่ได้ผ่อนคลายและสงบสุขเท่านั้น แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย หมายถึงว่าเราสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถ เราสามารถใช้ความคิด จินตนาการ ความถนัดให้เป็นประโยชน์ ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นการใช้ความพยายามโดยปราศจากความเครียด